فروشگاه تمیم کالا  نیز با اعتقاد و باور به رسالت مشتری مداری و صداقت ، خود را از این قاعده مثتثنی نمیداند و تلاش خود را برای ارائه بهترین کیفیت به انجام می رساند .